• Kundtjänst: info@trendamore.se
Fri frakt | Certifierad e-handel | Nöjda kunder

GDPR


Allmänt
Denna policy beskriver hur Trendamore Stockholm (nedan benämnd Trendamore) hanterar dina personuppgifter.
Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande
personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Genom att handla hos Trendamore accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.
Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning.
Vi säljer eller vidarebefordrar aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.

Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt i de tillfällen då du har önskat
nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov.


Nedanstående information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar
dina uppgifter.


Vilka uppgifter lagrar vi
För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (e-post) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn,
adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.

Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss
eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

Rättslig grund
I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig. Marknadsföring, kampanjer
och liknande utskick sker efter samtycke från dig.

Användning av information
Trendamore använder uppgifterna för olika ändamål. Huvudsakligen för att:

1) Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp och tillhandahållande av
support/kundservice.

2) Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor kring produkter och tjänster samt
rätta felaktiga uppgifter.

3) Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.

4) Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

5) Uppgifterna kan även utgöra underlag för uppföljning relaterat till köp av varor, samt sända ut nyhetsbrev
i marknadsföringssyfte.


Vilka uppgifter delas och med vilket syfte
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående
part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats tex. vår webbplatsleverantör, vår svenska agent
som tillhandahåller vårt externa lager, leverantörer och officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantör.
Även TA system och affärssystem behövs för att fullfölja beställt åtagande. De betaltjänster vi använder oss av är Swish och
Klarna.

Rätten till uppgifterna för dig som kund
Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag
levereras elektroniskt i ett läsbart format.

Rätt till rättelse
Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

Rätten att bli glömd
Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till
exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

Använder vi oss av cookies
Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra
cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas
över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Förutom ovanstående cookies använder vi oss av cookies från Google.
– Google Analytics: http://www.google.com/analytics/
Google Analytics är ett verktyg för webbanalys, som tillhandahålls av Google. Google Analytics möjliggör för oss att samla
in och analysera data. Vi använder Google Analytics för ta emot information om hur användare hittar vår webbsida och
hur de använder den. Google Analytics hjälper oss att förbättra vår webbsida och säkerställa att vår webbsida möter
användarnas behov.

Google Analytics ger oss tillgång till anonym information beträffande antal besökare på webbsidan samt vilka sidor de besöker.
Vi lämnar inte ut någon personlig identifierbar information från cookie användningen till tredje part. Den enda information som
lämnas ut är information som inte kan kopplas till enskilda användare utan kan exempelvis avse antalet besökare kopplade till
en viss reklamkampanj. Den tid som cookien lagras varierar från några dagar till ett drygt år, beroende på hur ofta användaren
besöker vår webbsida.

Hur du kan kontrollera dina cookies
Du kan kontrollera och radera cookies precis som du vill.
Du kan ta bort alla cookies som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några cookies.
I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner
kanske inte fungerar.

Så skyddar vi dina personuppgifter
Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera
känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.
Vi använder en svensk plattform, Quickbutik, som drivs av Quickbutik AB med säte i Helsingborg.

Ändringar till de Allmänna Villkoren
Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online
på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

Tvist och lagval
I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd mellan företaget och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen
av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.